Endüstride Bakım Uygulamaları ile Enerji Verimliliği Sağlanması Eğitimi düzenlenmiştir.


    Endüstride Bakım Uygulamaları ile Enerji Verimliliği Sağlanması

    Odamız bünyesinde yürümekte olduğumuz AB destekli "Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Modeli Geliştirmesi" başlıklı projemiz kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmeleri enerji yönetimi konusunda desteklemek amacıyla 8 Nisan 2021 Perşembe günü,14:30-17:30 saatleri arasında online olarak MMO Kocaeli Şubesi eğitmeni Makine Yüksek Mühendisi Vedat Bozkan’ın sunumuyla “Endüstride Bakım Uygulamaları ile Enerji Verimliliği Sağlanması” konulu eğitim organizasyonu düzenlenmiştir.    Eğitim kapsamında enerji verimliliği ve buna bağlı olarak üretim verimliliği sağlayan bakım faaliyetleri çeşitleri ( planlı bakım, otonom bakım, kestirimci bakım, koruyucu bakım ), bakım faaliyetlerinde iş güvenliği ve planlama hususlarına ek olarak Toplam Verimli Bakım ve Toplam Ekipman Verimliliği konularında bilgilendirmelerde bulunulmuştur.