KOBİ'lerde Temel Enerji Verimliliği Odakları


  “KOBİ'lerde Temel Enerji Verimliliği Odakları” Uygulamalı Eğitimi

  Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde yürütülmekte olan AB destekli "Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları

  Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Modeli Geliştirmesi" başlıklı projemiz kapsamında KOBİ* ölçeğindeki

  işletmeleri enerji yönetimi konusunda desteklemek amacıyla 23 Ocak 2020 Perşembe günü, 09.30-17.00

  saatleri arasında MMO Kocaeli Şubesi Uygulamalı Eğitim Merkezi'nde Makina Yüksek Mühendisi Alpaslan

  Güven'in sunumuyla “KOBİ'lerde Temel Enerji Verimliliği Odakları” konulu uygulamalı eğitim

  organizasyonu düzenlenecektir.

  *Proje KOBİ tanımı 20 - 150 arasında çalışana sahip ve yıllık cirosu 30.000.000 Avro'yu aşmayan firmaları

  kapsamaktadır.

  Not: Organizasyona katılım 30 kişi ile sınırlı sayıda olacak olup eğitim sonununda katılımcılara sertifika

  verilecektir.